Bli medlem

NUNI - Nationella Nätverket för Ungas Inflytande är ett nätverk för tjänstepersoner med utgångspunkt i ungas delaktighet och inflytande för kommuner och regioner. Vi stöttar kommuner och regioners arbete med ungdomspolitik, att implementera ett ungdomsperspektiv samt verka för ungas delaktighet och inflytande i våra verksamheter. 

NUNI arrangerar två nätverkskonferenser per år där syftet är att stärka tjänstepersoners kompetens och erbjuda erfarenhetsutbyte. Som medlem har ni ett rabatterat pris på konferensen och kan skicka upp till tre personer på samma medlemskap.

NUNI är medlemmar i ungdomspolitiska rådet och arbetar för att ungdomsperspektivet och barnrättskonventionen beaktas i arbetet med ungdomspolitiken på nationell nivå.    

Ett medlemskap i NUNI kostar 3000 kr per år. Att bli medlem i NUNI är enkelt! Fyll bara i formuläret här nere och betala fakturan så blir du och din kommun/region medlem! Medlemskapet är fortlöpande, skulle en vilja säga upp sitt medlemskap begärs utträde via meddelande.  

Kontaktperson *
Kontaktperson
 
Som medelem får kommunen:
• Stötta nätverksarbetet för ungas inflytande på nationell nivå
• Kompetensstärkande  och lärande