Vad är NUNI?

NUNI - Nationella Nätverket för Ungas Inflytande är ett nätverk för tjänstepersoner med utgångspunkt i ungas delaktighet och inflytande för kommuner och regioner. Vi stöttar kommuner och regioners arbete med ungdomspolitik, att implementera ett ungdomsperspektiv samt verka för ungas delaktighet och inflytande i våra verksamheter. 

NUNI arrangerar två nätverkskonferenser per år där syftet är att stärka tjänstepersoners kompetens och erbjuda erfarenhetsutbyte. Som medlem har ni ett rabatterat pris på konferensen och kan skicka upp till tre personer på samma medlemskap.

NUNI är medlemmar i ungdomspolitiska rådet och arbetar för att ungdomsperspektivet och barnrättskonventionen beaktas i arbetet med ungdomspolitiken på nationell nivå.    

 

 

Medlemmar 2017

Lunds kommun
Marks kommun
Region Dalarna
Region Gävleborg
Sandvikens kommun
Skellefteå kommun
Skövde kommun
Sundsvalls kommun
Västra Göteborg Sdf
Västra Hisingen Sdf
Älvdalens kommun
Örnsköldsviks kommun
Östhammars kommun

Arvidsjaurs kommun              
Bodens kommun
Borås kommun
Eskilstuna kommun
Falköpings kommun
Haninge kommun
Härryda kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Karlstads kommun
Kungsbacka kommun
Landskrona kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun

 

Myndigheter och organisationer

 
 
"Det är lätt att man känner sig ensam i uppdraget att utveckla ungdomspolitiken i sin hemkommun. Genom NUNIs nätverkskonferenser får man ta del av många goda exempel samt möjlighet att knyta kontakter med kollegor i hela landet."
- Jessika Karreskog , Järfälla kommun.